Cabinetul expertului :
Andrei Russu
ru ro
Servicii

SERVICIILE JURIDICE PRESTATE DE COMPANIA
„ONORIS LEGIS”
 
1) Deservire juridică în baza de abonament lunar:
 
     a) Deservirea juridică complexă a companiilor şi organizaţiilor, servicii juridice pentru toate întrebările  
         expuse mai jos;
     b) Abonament de deservire juridică a afacerilor, a societăţilor sau a tranzacţiei concrete.
 
2) Consultaţii juridice tematice:
 
a) Consultaţii in forma scrisă;
b) Consultaţii referitoarea la impozitare;
c) Consultaţii de contabilitate;
d) Consultaţii cu privire la credite;
e) Consultaţii cu privire la intrarea in moştenire si înregistrarea documentelor de moştenire;
f)  Consultaţii de returnare a datoriilor;
g) Consultaţii de returnare a depozitului;
h) Consultaţii ce ţin de dreptul familiei:
        i) Încasarea pensie alimentare;
        ii) Contestarea sumei de întreţinere;
        iii) Întocmirea contractului matrimonial;
        iii) Partajarea averii;
        iv) Desfacerea căsătoriei;
         v) Stabilirea paternităţii;
i) Consultaţii cu privire la locuinţe;
j) Consultaţii in dreptul comercial;
k) Consultaţii cu privire la dreptul funciar;
l) Consultaţii cu privire la cetăţenie;
m) Consultaţia nerezidenţilor cu privire la legislaţia in vigoare a Republicii Moldova;
n) Servicii de optimizare a structurii organizatorice a întreprinderilor;
o) Consultaţii debitorilor băncii de a rambursa datoria (credite);
p) Consultaţii cu privire la primirea (schimbarea) cetăţeniei;
q) Consultaţii cu privire la protecţia consumatorilor.
 
3) Servicii de imigrare:
 
     a) Servicii de legalizare a imigraţiei:
i) Servicii de legalizare a imigraţiei investitorilor străini;
ii)Servicii de legalizare a imigraţiei cu scopul de angajare in cîmpul muncii;
iii)Servicii de legalizare a imigraţiei in scopul studiilor;
iv)Servicii de legalizare a imigraţiei cu scopul reîntregirii familiei;
v) Servicii de legalizare a imigraţiei in  scopul  voluntariatului, activităţii umanitare sau      
    religioase;
vi) Servicii de legalizare a imigraţiei in scopul tratamentului medical;                
vii)Servicii de legalizare a imigrării pentru a proteja victimele traficului de persoane;
viii)Suport vize, înregistrare si invitaţie de chemare;
     b) Legalizare de şedere in străinătate:
       i)  Legalizare de şedere pe teritoriul Ucrainei;
       ii) Legalizare de şedere pe teritoriul Rusiei;
      iii) Legalizare de şedere pe teritoriul României;
      iv) Legalizare de şedere pe teritoriul Uniunii Europene;
       v) Legalizare de şedere pe teritoriul Statelor Unite ale Americii;
      vi) Legalizare de şedere pe teritoriul Canadei;
        vii) Legalizare de şedere pe teritoriul Turciei.
 
4)  Medierea:
 
a) Soluţionare pre-judiciară a litigiilor;
b) Soluţionare extrajudiciară a litigiilor;
c) Mediere în litigiile comerciale;
d) Mediere în litigiile de muncă;
e) Mediere în procesul penal;
f) Mediere in şcoală;
g) Mediere cu minorii;
h) Mediere în litigiile de familie, divorţ, împărţirea bunurilor;
i) Colectarea primelor de asigurare.
 
5) Reprezentarea în instanţele de judecată:
 
a) Analiza juridică a documentelor, cu scopul de a elabora cererea de chemare in instanţa de judecată;
b) Soluţionare pre-judiciară a litigiilor: pregătirea  somaţiilor, răspuns la somaţii, examinarea     
    documentelor;
c) Pregătirea cererii de chemare în judecată;
d) Reprezentare în instanţele de judecată de diferite nivele;
e) Reprezentarea intereselor în procedura de executare;
f) Elaborare cererilor de apel;
g) Elaborarea recursurilor;
h) Elaborarea actelor juridice şi reprezentare în instanţele străină;
 i) Reprezentare în arbitrajul comercial internaţional;
 j) Alte reprezentări a intereselor (în instituţii şi organizaţii statale şi nestatale);
k) Elaborarea plîngerilor bazate pe rezultatele controalelor efectuate de autorităţile fiscale şi alte  
    organe de stat;
l) Apărarea dreptului de autor;
    m) Asistenţa in caz de accident;
n) Contestarea amenzilor rutiere;
o) Recuperări a creanţelor de asigurare.
 
6) Executarea hotărîrilor de judecată:
 
a) Procedurile de executare, Executarea hotărârilor de încasare a surselor băneşti (proprietate);
b) Primirea deciziei de executare silită pe teritoriul Republicii Moldova a hotărîrilor judecătoreşti      
    emise de instanţele de judecată străine;
c) Asistenta juridica in procedura de executare hotăririlor judecătoreşti;
d) Executarea altor hotărîri judecatoresti.
 
 
7) Încasarea datoriilor:
 
a) Încasarea datoriilor pentru pensia de alimentare;
b) Încasarea datoriilor pentru serviciile comunale;
c) Recuperarea creditului;
d) Încasarea datoriilor contractuale;
e) Recuperarea restanţelor  pentru chirie;
f) Recuperarea datoriilor de salariu;
g) Încasarea datoriilor de penalizare;
h) Orice recuperare a creanţelor contractuale care nu a fost executat sau a fost executat într-o formă   
    necorespunzătoare;
i) Încasarea datoriilor pentru bunuri si servicii;
j) Încasare datoriilor conform recipisei;
k) Colectarea primelor de asigurare;
 l) Încasarea datoriilor conform hîrtiilor de valoare;
m)Încasarea datoriilor prin neexecutarea acordului de rambursare a datoriilor;
n) Încasarea datoriilor la etapa procedurii de executare;
o) Recuperarea daunelor;
p) Recuperarea îmbogăţirii fără justă cauză.
 
 
8) Înregistrarea întreprinderilor, modificărilor în actele de constituire, reorganizarea, lichidarea întreprinderilor, ieşirea din asociaţi ai societăţii:
 
a) Întreprindere individuală;
b) Societate cu răspundere limitata;
c) Societate afiliată;
d) Societate în Comandită;
e) Corporaţie;
f)  Partid Politic;
g) Organizaţie obştească;
h) Organizaţie de binefacere;
i)  Fonduri;
j)  Publicaţii;
k) Agenţie de informaţii.
 
9) Înstrăinarea afacerii:
 
a) Suport legal al tranzacţiilor de cumpărare şi vânzare a întreprinderilor;
b)Vînzarea firmelor;
c)Asistenţa juridică la cumpărarea afacerilor.
 
10) Obţinerea licenţelor pentru următoarele genuri de activitate:
 
1) Activitatea de audit;
2) Activitatea de evaluare a bunurilor imobile;
3) Activitatea burselor de mărfuri;
4) Activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet;
5) Activitatea în domeniul jocurilor de noroc: organizarea şi desfăşurarea loteriilor, întreţinerea   
    cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, stabilirea mizelor la competiţiile
    sportive;
6) Importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei
    alcoolice şi/sau a berii importate;
7) Fabricarea alcoolului etilic, a berii, a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin, şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii, a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor şi a băuturilor pe bază de vin, produse de producătorii autohtoni;
8) Importul articolelor de tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea articolelor din tutun şi/sau comercializarea angro a articolelor din tutun şi a tutunului fermentat;
9) Activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de
    serviciul veterinar de stat);
10) Importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
11) Transportul auto de călători în folos public;
 
12) Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări;
13) Construcţiile de clădiri şi/sau construcţiile inginereşti, instalaţiile şi reţelele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările;
14) Extragerea substanţelor minerale utile şi/sau îmbutelierea apelor minerale şi naturale potabile;
15) Activitatea topogeodezică şi cartografică;
16) Colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată;
17) Importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice, a articolelor şi produselor chimice de menaj;
18) Confecţionarea şi distrugerea ştampilelor;
19) Activitatea particulară de detectiv sau de pază;
20) Montarea şi/sau reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a
      incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de    
      incendiu;
21) Producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor  
      cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă;
22) Producerea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea şi efectuarea
      lucrărilor cu explozibil de uz civil;
23) Producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea articolelor pirotehnice şi  
      prestarea serviciului “Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de
      divertisment de destinaţie profesională;
24) Importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor criptografice şi tehnice 
      de protecţie a informaţiei, mijloacelor tehnice speciale pentru obţinerea ascunsă a informaţiei;
      prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice şi tehnice a informaţiei (cu excepţia
      activităţii desfăşurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege);
26) Activitatea farmaceutică, inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau psihotrope, desfăşurată
      de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice (pentru întreprinderile şi instituţiile nou-create,
      pînă la obţinerea certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se
      completează genul de activitate;
26) Fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică şi reparaţia dispozitivelor medicale, inclusiv a
      opticii;
27) Acordarea asistenţei medicale de către instituţiile medico-sanitare private (pentru instituţiile nou-
      create, pînă la obţinerea certificatului de acreditare), cu excepţia cazurilor cînd se modifică ori se
      completează genul de activitate;
28) Activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, activitatea
      de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd
      componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în
      perioada vacanţei de vară;
29) Activitatea de turism;
30) Activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale;
31) Activitatea magazinelor duty-free, inclusiv pentru deservirea corpului diplomatic;
32) Activitatea de broker vamal;
33) Activitatea băncilor şi unităţilor de schimb valutar (altele decît băncile);
34) Activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;
35) Activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii;
36) Activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut;
37) Activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare;
38) Activitatea birourilor istoriilor de credit;
39) Importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului
      lichefiat la staţiile de alimentare;
40) Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice şi/sau activitatea de dispecerat central;
      distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarife reglementate sau
      nereglementate;
41) Producerea şi/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul
      gazelor naturale; distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau         
       nereglementate;
42) Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării
      reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice;
43) Serviciile de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale
      automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program;
44) Activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau
      prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre.
 
 
11) Falimentul, lichidarea societatii:
 
a) Falimentul prin decizie fondatorului;
b) faliment la cererea creditorului;
c) lichidarea întreprinderii prin decizie fondatorului;
d) lichidarea reprezentanţei (filialei);
e) Retragerea din componeţa participanţilor.
 
12) Asistenţă în obţinerea liceţelor, certificatelor şi altor acte permisive:
 
a)  Avize/autorizaţii eliberate de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (Direcţia
          pompieri);
b) Autorizaţii de la organele sănătăţii publice (Sanepid);
c) Autorizaţii pentru plasarea publicităţii;
d) Autorizaţii pentru comerţ şi prelungirea acestora;
e) Permisiuni ale organelor de drept;
f) Autorizaţii pentru importul mărfurilor, al medicamentelor şi al utilajului medical;
g) Alte tipuri de acte permisive.
 
13) Transport internaţional:
 
 a) Asistenţa juridică a transportului internaţional direct sau mixt (transport auto, naval, aerian);
 b) Licenţierea transportului, ridicarea autorizaţiei ţărilor terţe;
 c) Asistenţa juridică privind recepţia încărcăturilor, documentarea daunelor, pierderilor, lipsurilor;
 d) Elaborarea pretenţiilor şi soluţionarea litigiilor;
 e) Încasarea sumelor de asigurare;
 f) Recurs împotriva acţiunilor, inacţiunilor şi deciziilor organului Vamal.
 
14)  Operaţiuni cu imobilul, cu teren de pămîntâ:
 
a) Schimbul destinaţiei încăperilor;
b) Darea în exploatare;
c) Înregistrarea actelor asupra dreptului de locaţiune (arendă) şi/sau proprietate spaţiilor locative care      
    sunt proprietate de stat sau comună;
d) Consultaţii privind ridicarea actelor cadastrale şi primirea acestora;
e) Înregistrarea actelor de titlu asupra obiectului;
f) Înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenurilor conform prevederilor legislaţiei Republicii
    Moldova;
g) Modificarea legală a planului încăperii;
h) Schimbul destinaţiei terenurilor;
i) Reprezentarea Clientului în cadrul raporturilor cu organizaţii (care deţin licenţa respectivă) de
   proiectare şi construcţie;
j) Obţinerea Cărţii Tehnice pentru imobile pe teritoriul Republicii Moldova;
k) Obţinerea şi coordonarea documentaţiei permisive pentru reconstrucţia, modificarea planului
    încăperilor locative şi nelocative aflate în mun. Chişinău şi altor localităţi Republica Moldova;
l) Obţinerea şi coordonarea Actului de dare în exploatare a obiectelor recente, reconstruite şi
    modificate, aflate în mun. Chişinău şi altor localităţi Republica Moldova;
m) Alte operaţiuni imobiliare.
 
15) HR outsourcing (resurse umane):
 
a)Evidenţă de personal şi a registrelor de evidenţă (fluxul carnetelor de muncă, eliberarea instrucţiunilorde post, înregistrarea contractelor de muncă, înregistrarea ordinelor de muncă, etc.);
b)  Înregistrarea noilor angajaţi. Controlul tuturor formalităţilor la angajare.  Controlul formalităţilor la transferul angajatului;
c)Înregistrarea rezilierii contractelor de muncă. Înregistrarea  contractelor de muncă cu noii angajaţi. Înregistrarea modificărilor şi completărilor acestora (după caz);
              d)    Evidenţa acordurilor de răspundere materială. Înregistrarea acordurilor de răspundere materială cu noii angajaţi;
e) Evidenţa statelor de personal, operarea modificărilor (în caz de necesitate);
f) Evidenţa documentaţiei de delegare;
g) Evidenţa graficului de concedii. Înregistrarea concediilor. Actualizarea informaţiilor despre
    concediile plătite;
h) Evidenţa fişelor personale. Consultarea compilării acestora la angajare. Calculul stagiului general
    şi celui neîntrerupt. Evidenţa fişelor T-2. Introducerea datelor referitoare la transferurile
    angajatului. Introducerea datelor referitoare la concediile folosite;
i) Asigurarea respectării cerinţelor de securitate a muncii în cadrul Societăţii;
j) Asistenţă juridică în cazul contestaţiilor de către angajat a:
    i)Concedierii (inclusiv şi din motive negative);
   ii) Sancţiunilor administrative;
  iii) Măsurilor materiale de stimulare;
  iv) Mărimii salariului (inclusiv achitărilor suplimentare);
   v) Reducerea cadrelor;
  vi) Condiţiilor contractuale;
 vii) Achitărilor sociale şi indemnizaţilor;
viii) Rezultatelor termenului de încercare.
k) Asistenţă juridică la soluţionarea următoarelor întrebări:
i) Stimulare materială a personalului;
ii) Efectuării controlului de serviciu;
iii) Colaborării cu societăţi din domeniul resurselor umane;
iv) Traumelor de producere li asigurări;
 v) Asigurări sociale şi alte tipuri;
vi) Litigii colective de muncă;
vii) Pregătiri pentru vizitele de la Inspecţia Muncii şi alte autorităţi de supraveghere.
 
16)  Înregistrarea mărcilor comerciale:
  
   a) Verificarea expresă a brand-ului în baza de date a mărcilor, în scopul stabilirii prezenţei în baza de  
          date a mărcilor comerciale înregistrate a unui simbol sau simbol identic, care include brand-ul
          verbal;
b)  Compilarea cererilor de înregistrare de stat a unei mărci;
     c) Reprezentare în Instanţa de litigii de brevete;
     d) Elaborarea şi înregistrarea contractelor de cesiune a mărcilor.
17) Dreptul de autor:
 
a) Elaborarea tuturor tipurilor de contracte în domeniul dreptului de autor şi a drepturilor conexe (acorduri de licenţă, contracte de cesiune drepturilor, etc.), contractelor pentru achiziţionarea drepturilor;
b) Consiliere cu privire la toate aspectele din domeniul dreptului de autor şi a drepturilor conexe, începînd cu confirmarea dreptului de autor al lucrării şi finisînd cu selecţia a mecanismului optim pentru protecţia drepturilor încălcate;
c) Asistenţă juridică pentru clienţi în crearea, achiziţionarea şi utilizarea drepturilor de autor şi/sau a  
    drepturilor conexe, inclusiv asistenţa la negocieri cu producătorii şi distribuitorii produsului în cauză;
d) Planificare fiscală si optimizare impozitării în crearea şi utilizarea de obiecte ale dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe;
e) Consiliere cu privire la stabilirea, utilizarea obietelor proprietăţii intelectuale;
f) Asistenţa juridică la vânzări-cumpărări site-uri, domeniilor, software-ului;
g) Elaborarea, revizuirea juridică a contractelor;
h) Audit legal al site-urilor web , software;
i) Elaborarea instrumentelor de protecţie a secretului comercial;
j) Reprezentarea intereselor clientului în relaţii cu organizaţiile de gestionarea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor de proprietate conexe;
k) Reprezentarea clienţilor la toate etapele de negocieri pentru soluţionarea amiabilă a litigiilor apărute în domeniul dreptului de autor şi a drepturilor conexe;
l) Reprezentarea intereselor în faţa organelor de control în timpul inspecţiilor în domeniul proprietăţii  
    intelectuale;
m) Litigii referitoare la domeniu;
 n) Reprezentarea clienţilor în instanţele de jurisdicţie generală, instanţele comerciale şi arbitraje;
 o) Servicii în domeniul drepturilor de autor;
 p) Înregistrarea mărcii comerciale;
 q) Înregistrarea drepturilor de autor, contractelor de drepturi de autor;
  r) Asistenţă juridică la franciză.
 
18) Arbitrajul:
 
a) Reprezentarea intereselor în curtea de arbitraj, reprezentarea intereselor întreprinderilor şi organizaţiilor în instanţele de judecată şi instanţele de arbitraj din Republica Moldova şi din străinătate.
 
19) Dreptul contractelor:
 
a)    Expertiza juridică a documentelor companiei în conformitate cu actuala legislaţie. Elaborarea / compilarea (expertiza juridică) proiectelor de contracte, contractelor, şi altor documente cu caracter legal;
b)    Elaborarea proiectelor de contracte comerciale, contractelor de comerţ exterior, modificărilor acestora, adaptarea la specific, documentelor suplimentare pentru executarea obligaţiilor;
c)    Elaborarea scrisorilor oficiale (răspunsurilor la scrisori), solicitări şi alte acte cu putere juridică,  
necesare pentru activitatea economică a Societăţii;
   d)   Participarea la negocieri în prezenţa clientului;
   e)   Pregătirea unor concluzii juridice cu privire la legislaţia în vigoare;
   f)   Asistenţa juridică la încheiere contractelor;
   g)  Alte servicii din domeniul dreptului contractelor;
   h)  Pregătirea documentelor, contractelor, ordinelor etc.
 
20) Participarea la negocieri
 
           a)    Definirea strategiei şii tacticii de negocieri;
           b)    Sistematizare condiţiilor favorabile pentru client pentru tranzacţia ulterioară;
           c)    Reprezentarea intereselor clientului în cadrul negocierilor cu contractorii;
           d)    Pregătirea actelo pentru pentru semnarea de către contractori;
           e)    Analiza juridică a documentelor prezentate de către contractor, elaborarea recomandărilor pentru client;
            f)     Discutarea şi aprobarea documentaţiei cu partea contractantă; 
           g)    Acordarea clientului asistenţei juridice operative pe parcursul negocierilor.
 
21) Creditarea:
 
           a)    Reducerea substanţială a sancţiunilor de amendă;
           b)    Rezolvarea situaţiilor de conflict cu creditorul, cu reprezentanţii săi în ordinea preventivă;
           c)    Verificarea întemeierii cerinţelor înaintate de creditor;
           d)    Rezolvarea problemelor legate de angajamentele de credit sub diverse situaţii (divorţ, moştenire, etc);
           e)    Contestarea condiţiilor de crditare, care nu se conformează legislaţiei în vigoare;
            f)     Acţiuni de anulare a deciziilor şi acţiunilor creditorului.
 
22) Asigurarea riscurilor
 
      a) Asistenţă în elaborarea documentaţie pentru încasarea sumelor de asigurări;
      b) Consultanţă juridică la momentul perfectării, negocierea şi producerea  evenimentului asigurat.
 
23) Due Diligence
     
      a) Formarea unei prezentări obiective supra obiectului de investiţii, care va include riscurile de   
          investiții;
      b) Evaluarea independentă a obiecului investiţional;
      c) Efctuarea unui studiu multilateral a activităţilor;
      d) Auditul situaţiei financiare viitorului partener;
      e) Un control amănunţit al situaţiei reale de pe piață.
 
24) Auditul juridic
 
      a) Auditul juridic al activităţii companiei;
      b) Auditul juridic al departamentului juridic al întreprinderii;
      c) Auditul juridic a contractelor;
      d) Auditul juridic a obligaţiunilor legale;
      e) Auditul juridic a activelor;
      f) Expertiza legală a perspectivelor de soluţionare de către instanţele judecătoreşti;
      g) Auditul legal al structurii de afaceri.