Despre proiect

Care este scopul ConsultExpert.md

Scopul portalului ConsultExpert.md este

- Identificarea rapidă de către orice persoană în baza tehnologiilor informaţionale moderne a unui consultant competent şi iniţierea dialogului direct pentru obţinerea recomandării acestuia în cazul survenii unei probleme;

- Perfecţionarea culturii de prestare a oricăror servicii în cadrul unei competiţii publice a specialiştilor şi structurarea unui model al serviciului perfect, aşteptat de utilizator;

- Oferirea posibilităţii de elaborare şi găzduire a biroului virtual al specialistului începător sau calificat din orice domeniu;

- Oferirea serviciilor de marketing în grup pentru anumite categorii de specialişti, promovarea specialiştilor cît în Republica Moldova, atît în străinătate şi asigurarea unui venit durabil şi echitabil.

- Crearea premiselor de participare a publicului larg în procesul de formare a societății civile, lupta cu birocraţia şi cu corupţia.

Ce este ConsultExpert.md ?

O platformă de interacţiune, unde orice persoană fără a părăsi domiciliul şi fără a consuma timp şi resurse în drum şi / sau căutarea unui profesionist, poate uşor să adreseze unui număr larg de experţi sau unui Expert concret întrebarea sa. Clientul face alegerea sa în baza reitingului Expertului, recomandărilor şi părerilor altor clienţi, comparării răspunsurilor Expertului cu răspunsurile altor Experţi etc.

Ce este Regulament de aderare?

Regulament de aderare include toate condiţiile de interacţiune pe portalul ConsultExpert.md. Regulamentul de aderare în ultima redacţie se află aici

Pentru cine este destinat ConsultExpert.md?

- persoana fizică, care se confruntă cu o dificultate şi are nevoie de consultaţia profesionistă a Expertului din orice domeniu, inclusiv jurisprudenţă, medicină, psihologie.

- specialistul începător sau calificat, care doreşte să ajute persoana ce s-a ciocnit cu o problemă sau doreşte să beneficieze de tehnologiile marketingului în grup, propuse de ConsultExpert.md

Care sunt avantajele ConsultExpert.md pentru Client?

 • - Rapid va selecta un Expert calificat
 • - Rapid se va orienta în situaţia sa dificilă
 • - Rapid (fără a se deplasa) va primi o consultaţie calificată
 • - Comunicare imediată on-line cu un Expert
 • - Obţinerea părerilor de la diferiţi Experţi pe problema sa
 • - Economie substanţială a resurselor proprii pentru identificarea soluţiei
 • - Posibilitatea obţinerii consultatei păstrându-și anonimatul
 • - Acces la consultaţie din orice punct a lumii 24 din 24 ore / 360 din 360 zile pe an
 • - Confidenţialitatea datelor personale
Mai detaliat vezi compartimentul „pentru Client”

Cum de plasat întrebarea pe ConsultExpert.md?

Pe acest portal puteţi oferi întrebarea DVS tuturor Experţilor din categoria selectată de DVS sau unui Expert individual. Dacă nu cunoaşteţi la ce categorie să atribuiţi întrebarea, selectaţi compartimentul „Altele”.

Pentru ca răspunsul să fie cît mai complet şi util, întrebarea DVS urmează a fi concretă, iar circumstanţele situaţiei expuse laconic. Întrebarea DVS va fi expusă public, de aceea nu includeţi în întrebare informaţie confidenţială (numele persoanelor terţe fără acordul acestora, nr. de telefon, adrese, diagnoze medicale etc.) Răspunsul Expertului iarăsi va fi publicat pe portal şi nu va fi expediat DVS prin mail sau alte mijloace. Întrebările formulate ne clar, pot rămânea fără răspunsul Expertului. DVS puteţi începe discuţia imediat cu Expertul, care se află la moment online. Mai detaliat despre regulile plasării întrebării vezi compartimentul „pentru Client”

A fost verificată calificarea expertului?

Atrageţi atenţia la insigna sub formă de ştampilă cu desenul „pălăria absolventului”, ce semnifică „calificarea verificată”, adică, Expertul în cauză a confirmat calificarea sa în domeniul consultaţiei şi dispune de actul de studii respectiv. Insigna este aplicată numai după ce Expertul expediază în adresa administraţiei portalului documentul de studii superioare în formă scanată.

Cum apreciez Expertul, care m-a consultat?

Încurajăm Utilizatorul să evalueze competența Expertului, precum şi calitatea serviciului prestat. În categoria „cabinetul personal” al Expertului selectaţi steluţa corespunzătoare. Prin aceasta DVS contribuiţi la recomandarea Expertului altor Utilizatori, precum şi susţineţi Expertul, care prestează servicii de calitate superioară. Nota DVS va influința reitingul Expertului: cu cît nota DVS este mai înaltă, cu atît reitingul Expertului va fi mai înalt.

Care sunt avantajele ConsultExpert.md pentru Expert

Prin înregistrarea pe portalul ConsultExpert.md Expertul îşi vă deschide Reprezentanţa personală în lumea virtuală! Va fi promovat şi va deveniţi vestit cît în Moldova, atît şi în afara frontierelor ei. Îşi va majora încasările financiare. Va presta servicii din orice punct, unde este acces la reţeaua globală de Internet. Va avea acces la statutul VIP în cadrul portalului Va avea acces la programele de loialitate şi reduceri, implementate de Experţi în cadrul portalului. Va avea posibilitate să presteze servicii, consulting, seminare, lecţii etc. către o persoană sau un grup de clienţi în baza video-conferinţă Mai detaliat vezi compartimentul „pentru Expert”

Cum utilizez materialele de pe ConsultExpert.md?

Copierea materialelor portalului se permite doar cu acordul expres exprimat al administraţiei portalului. Fiecare material copiat trebuie să fie urmat de linkul direct la sursă ConsultExpert.md dupa formatul ....., cu indicarea autorului materialului. Orice utilizare comercială a materialelor portalului în publicaţiile periodice, se permite doar cu acordul scris al administraţiei portalului. Pentru a face legătură cu administraţia portalului apasă aici. Administrația portalului se obligă să indice în răspuns numele expertului, care a întocmit răspunsul prin oferirea în rețeaua Internet a linkului către „cabinetul personal” al expertului. În scopul popularizării informaţiei despre experţii portalului în societate, precum şi pentru popularizarea portalului, răspunsurile cele mai complete şi argumentate pot fi suplimentar publicate în sursele de informare în masă, fără obţinerea acordului expertului şi achitarea unor onorarii de autor.

Cum caut răspuns la întrebare similară?

DVS aveţi posibilitate să faceţi cunoştinţă cu răspunsurile anterioare la întrebarea similară a DVS. Pentru aceasta în navigate apăsaţi butonul “caută”, indicînd parametrii căutării. De ex. indicaţi “compartimentul”, apoi “cuvîntul cheie” - …….. Important ! Atragem atenţia utilizatorilor, că DVS puteţi găsi în anumite răspunsuri referinţe la acte normative neactuale din motivul modificărilor frecvente a legislaţiei. De aceea recomandăm să utilizaţi doar referinţele din ultima lună.

Cine este responsabil pentru informaţia plasată pe ConsultExpert.md?

Toată responsabilitatea pentru materialele şi informaţia plasată pe portalul ConsultExpert.md o duc autorii. În răspunsurile Experţilor pot fi opinii greşite sau controversate din cauza insuficienţei informaţiei incluse în întrebare sau lipsei documentelor primare, care au născut întrebarea. Daţi dovadă de prudență, iar în caz de necesitate, solicitaţi o consultaţie directă cu Expertul selectat de DVS, care va studia minuţios problema DVS, inclusiv documentele de referinţă, după ce veţi primi o consultaţie detaliată şi argumentată.

Ce se interzice pe ConsultExpert.md?

Utilizarea unui limbaj indecent, înjurături. Insultă şi manifestarea lipsei de respect faţă de ceilalți utilizatori. Distribuția de publicitate sau spam. Divulgarea către terțe persoane a informaței cu caracter personal, a istoricului situaţiilor private, obținute pe parcursul consultării. În special, publicarea pe portal a de povestiri in consultanta noastra, a primit de la o consultare privată, etc Copierea textul din alte site-uri si postarea lor pe ConsultExpert.md (cu excepția indicării sursei). Copierea textului de pe ConsultExpert.md pe alte site-uri fara permisiunea (cu excepția indicării sursei), mai detaliat vezi aici.

În plus, Experţilor portalului ConsultExpert.md li se interzise:

Oferirea clienților a informației false.

 • Promiterea Clienţilor ceea ce în mod evident este imposibil.
 • Plasarea sau furnizarea Clienților a informației de discreditare a alțor experți.
 • Recomandarea, prescrierea şi interzicerea medicamentelor sau a procedurilor de lecuire, care pot fi înţelese de Clienţi ca obligatorii.

La logare pe ConsultExpert.md se interzise:

 • Plasarea în calitate de "foto" a altceva decât fotografia propriei feţe.
 • Logarea Clienţilor sub 18 ani.
 • Logarea Clienţilor în baza datelor fictive (false) sau străine
 • Logarea de un Client de mai multe ori sau deţinerea multiplelor conturi.

La plasarea întrebării, răspunsului, comentariilor sunt interzise:

Să fie creată o nouă întrebare drept răspuns la întrebarea Clientului sau dezvoltarea temei de alţi Clienţi. Întrebați "întrebări" nu este o problemă care nu este sugerează un răspuns. Să fie oferite "răspunsuri", care nu dau nici un răspuns la o întrebarea Clientului, de exemplu "Nu știu", "Și ce mai contează." Să fie evidenţită întrebarea, de exemplu, de a marca tot textul întrebării cu caractere aldine sau majuscule. Să fie scrise întrebări, răspunsuri, bloguri, ce nu sunt relevante pentru tematica portalului sau pentru categoria selectată (fluide). Să fie postate de Client datele personale (adresa de e-mail, telefon, ICQ, Skype etc), precum și codurile cardurilor electronice etc. Să fie date „întrebări” cu privire la evitarea răspunderii pentru acţiuni orice ilegale, cum ar fi: "Cum să nu plăteasc taxe, împrumuturi ...?", "Cum să înșel pe cineva ...?"

Reguli pentru moderare:

Respectarea regulilor de interacţiune pe portal va fi desemnaţi moderatorii. Orice cerere parvenită de la moderator sau de la administraţia portalului este necesar a fi executată în tocmai, fără a iniţia dispute. Corespondenţa cu moderatorul privind încălcările pe portal sau legate de sancţionare, poate fi avută doar prin prin corespondența privată. Se interzice sub orice formă a comenta oricare acţiune a moderatorului sau administraţiei (dacă doar moderatoriul sau administraţia nu va propune în mod expres discuţia publică.) Dacă presupuneţi că comportamentul vre-unei persoane este inadmisibilă (în legătură cu tine sau cu altcineva) – apasă butonul Încălcare din mesaj sau în profilul utilizatorului. Moderatorul sau administraţia poate bloca orice post sau subiect, în cazul în care consideră că dezvoltarea în continuare a temei este inutilă sau inevitabil duce la dispută conflictuală . Moderatorul nu întotdeauna răspunde la plângeri de încălcare. Dacă moderatorul nu a reacționat la o plângere, atunci el crede că intervenția sa nu este necesară.

Administrația ConsultExpert.md își rezervă dreptul

 • A refuză Clientului în deservirea acestuia fără a explica motivul.
 • A refuza publicarea informații pe portal sau va elimina orice informație publicată anterior, fără a explica motivul.
 • Să nu participe la eventuale neînțelegeri și dispute dintre utilizatori.
 • Să modifice unilateral prezentul acord.